thuocdongduoc.vn

Cây Thuốc Vị Thuốc

Bài Thuốc

  • 86
  • 21930692

Liên kết website


Hỗ trợ trực tuyến

HỮU QUY HOÀN (Cảnh Nhạc toàn thư)
Thành phần:

Thục địa 32g
Sơn dược sao 16g
Sơn thù 12g
Câu kỷ tử 16g
Đỗ trọng (tẩm gừng sao) 16g
Thỏ ty tử 16g
Thục Phụ tử 8 - 14g
Nhục quế 8 - 16g
Đương quy (*) 12g
Lộc giác giao 16g

(*) Trường hợp Tiêu chảy không dùng.

Cách dùng: Theo tỷ lệ trên tất cả tán bột mịn luyện mật làm hoàn, mỗi lần uống 4 - 8g, có thể làm thuốc thang sắc uống.

Tác dụng:
Ôn thận tráng dương, bổ tinh huyết.

Chủ trị: Các chứng thận dương bất túc, mệnh môn hỏa suy, lão suy.

Lâm sàng biểu hiện các triệu chứng: sợ lạnh, chân lạnh, hoạt tinh, liệt dương, chân đau, gối mỏi.

Đăng nhập


Đăng ký | Quyên mật khẩu?

Tìm kiếm