Logo Website

Euphorbiaceae-họ Thầu dầu

BA BÉT NHIỀU HOA

BA BÉT NHIỀU HOA

10/02/2018
Cây nhỡ, nhánh non không lông. Lá mọc so le hay mọc đối, phiến lá hình lọng dài 5-9cm, không lông, mặt dưới có tuyến vàng, gân từ gốc 5-7; cuống...