Logo Website

Sapindaceae-họ Bồ Hòn

A KÊ

A KÊ

10/02/2018
Cây gỗ cao 12-13m, thẳng, cso tán xoè rộng và các nhánh cứng. La to mang 8 lá chét gần như mọc đối, hình bầu dục thuôn dài, dài đến 13cm, rộng 5cm,...