Logo Website

HAI LOÀI LAN MỚI Ở VIỆT NAM - CHI LAN OCTARRHENA

19/09/2020

HAI LOÀI LAN MỚI Ở VIỆT NAM - CHI LAN OCTARRHENA

Octarrhena minuscula Aver. & N.V. Duy, 2015

Octarrhena emarginata Aver., Vuong & V.C. Nguyen, 2020

Octarrhena perpusilla Aver. & Eskov, 2020

Octarrhena emarginata

Octarrhena emarginata Aver., Vuong & V.C. Nguyen, 2020 và Octarrhena perpusilla Aver. & Eskov, 2020

Mới đây, trong sự hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Nga và Việt Nam đã công bố về chi hoa lan mới cho hệ Thực vật của Việt Nam nói chung và họ Hoa Lan nói riêng - Chi Octarrhera, trong đó công bố 2 loài lan mới cho khoa học thuộc chi lan này. Chi lan Octarrhera trước đây ở Việt Nam được phát hiện loài đầu tiên vào năm 2015 là loài O. minuscula, sau đó, cho đến nay, đã phát hiện thêm 2 loài nữa, là loài lan mới gồm O. emarginata and O. perpusilla. Cả 3 loài lan này đều là loài đặc hữu của Việt Nam, và đặc hữu hẹp của Tây Nguyên.

Chi Octarrhera ở Việt Nam gồm 3 loài lan, là những loài phong lan rất nhỏ, thường chỉ lớn khoảng 3cm, hoa của chúng rất, rất nhỏ, chỉ khoảng 1mm, mọc thành những chùm dài khoảng 2 3cm, có màu xanh nhạt. Chúng sống phụ sinh trên những cây rừng lớn trong rừng thường xanh lá rộng ở độ cao từ 700m đến 2000m. Kích cỡ nhỏ, lá mọng nước, rễ của chúng cũng rất nhỏ với tiết diện chỉ lớn hơn 1 chút so với sợi tóc, vì thế, chúng rất khó được thuần dưỡng ở những nơi có khí hậu khô, nóng. Hơn nữa, bởi hoa rất nhỏ, nên rất ít người chơi lan quan tâm đến chúng. 

Công bố trên được đăng trên tạp chí Phytotaxa : https://doi.org/10.11646/phytotaxa.459.4.2