Logo Website

Rosaceae-họ Hoa hồng

ANH ĐÀO

ANH ĐÀO

10/02/2018
Cây gỗ nhỏ cao 5-10m, có vỏ xám, lốm đốm các lỗ khí hay hình trái xoan. Lá sớm rụng, mỏng, nhẵn, hình tái xoan hoặc thuôn-ngọn giáo, tròn hoặc hơi...