Logo Website

Cây rừng Việt Nam

LỘC MẠI

08/05/2021
Lộc mại có tên khoa học: Claoxylon indicum (Reinw. ex Blume) Hassk. Phân bố: Đồng Nai, Lâm Đồng

SÒI TRẮNG

05/05/2021
Sòi trắng có Tên khoa học: Balakata baccata (Roxb.) Esser. Phân bố: Đồng Nai, Lâm Đồng

CÔ CA CAM BỐT

04/05/2021
Cô ca cam bốt có tên khoa học: Erythroxylum cambodianum Pierre. Công dụng: Cây cho gỗ nhỏ ít sử dụng, thường được trồng làm cảnh.

NHÍM NƯỚC

03/05/2021
Cây Nhím nước tên khoa học: Sloanea sinensis (Hance) Hemsl. Phân bố: Lâm Đồng, Đắk Nông.

CÔM NHẬT

02/05/2021
Côm nhật có tên khoa học: Elaeocarpus japonicus Sieb. & Zucc. Công dụng: Quả ăn được. Trồng làm cây cảnh quan.

THỊ DỢN

01/05/2021
Thị dợn có Tên khoa học: Diospyros undulata Wall. ex G.Don. Công dụng: Làm củi

THỊ ĐÀI DÚNG

30/04/2021
Thị đài dúng có tên khoa học: Diospyros pilosanthera Blanco. Công dụng: Gỗ đóng đồ mộc thông thường. Quả chín ăn được. Lá non dùng trị hắc lào. Vỏ...

THỊ DIEPENHORT

29/04/2021
cây Thị diepenhort có tên khoa học: Diospyros diepenhorstii Miq. Công dụng: Làm củi

THỊ DẺ

28/04/2021
Thị dẻ có tên khoa học: Diospyros castanea (Craib) Fletch. Công dụng: Gỗ cứng, dùng làm cột nhà. Vỏ sắc uống có tác dụng tăng sức khỏe.

ĐỔ AN

27/04/2021
Cây Đổ an có tên khoa học: Diospyros brandisiana Kurz. Phân bố: Đắk Nông

CẨM LIÊN

25/04/2021
Cẩm liên có tên khoa học: Pentacme siamensis (Miq.) Kurz. Công dụng: Cây lấy gỗ, dùng nhiều trong xây dựng. Rễ sắc uống chữa đau bụng ỉa chảy.

SẾN NGHỆ

23/04/2021
Sến nghệ có tên khoa học: Shorea henryana Pierre. Công dụng: Gỗ phẩm chất trung bình, dùng trong xây dựng và đóng đồ gia dụng.

SAO ĐEN

22/04/2021
Sao đen có tên khoa học: Hopea odorata Roxb. Công dụng: Gỗ dùng trong xây dựng, đóng đồ đạc, làm sàn nhà, tà vẹt, đóng toa xe, tàu đi biển. Cây...

SAO XANH

21/04/2021
Sao xanh có tên khoa học: Hopea helferi (Dyer) Brandis. Công dụng: Gỗ tốt, không mối mọt, dùng trong các công trình xây dựng và đóng đồ đạc trong...

DẦU LÔNG

20/04/2021
Dầu lông có tên khoa học: Dipterocarpus intricatus Dyer. Công dụng: Gỗ làm nhà, cho nhựa.

DẦU SONG NÀNG

19/04/2021
Dầu song nàng có tên khoa học: Dipterocarpus dyeri Pierre ex Laness. Công dụng: Gỗ được dùng để đóng tàu hoặc chế biến đồ gỗ.

DẦU BAUD

18/04/2021
Dầu baud có tên khoa học: Dipterocarpus baudii Korth. Công dụng: Gỗ dùng làm đồ đạc trong nhà và dụng cụ văn phòng. Cây cho nhựa, nhưng chưa được...

DẦU NƯỚC

17/04/2021
Cây Dầu nước có Tên khoa học: Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G. Don. Công dụng: Gỗ dùng trong xây dựng, đóng đồ thông thường. Dầu làm sơn, vecni. Vỏ...

VÊN VÊN

15/04/2021
Cây Vên vên có tên khoa học: Anisoptera costata Korth. Công dụng: gỗ đóng tàu thuyền tốt nhất của Việt Nam; cũng dùng đóng đồ

SỔ HOOKER

13/04/2021
Cây Sổ hooker có tên khoa học: Dillenia hookeri Pierre. Công dụng: Phần nạc của lá đài đồng trưởng bao quanh quả ăn được. Rễ dùng chế nước uống có...