Logo Website

Cây rừng Việt Nam

TAI TƯỢNG TRẮNG

20/07/2021
Tai tượng trắng có tên khoa học: Alphitonia philippinensis Braid. Công dụng: Gỗ dùng đóng đồ gỗ và có thể dùng làm gỗ dán. Có thể dùng làm cây...

MẠ SƯA CAO

19/07/2021
Mạ sưa cao có tên khoa học: Helicia excelsa (Roxb.) Blume. Công dụng: Gỗ chỉ dùng đóng đồ đạc thông thường. Hạt có thể lấy dầu, dùng trong kỹ nghệ...

MẠ SƯA NAM BỘ

18/07/2021
Mạ sưa nam bộ có tên khoa học: Helicia cochinchinensis Lour. Công dụng: Hạt có thể lấy dầu, dùng trong kỹ nghệ xà phòng.

ĐỒNG ĐƠ

17/07/2021
Cây Đồng đơ có tên khoa học: Maesa membranacea A. DC. Phân bố: Loài phổ biến trong cả nước.

SĂNG ỚT RẮN

16/07/2021
Săng ớt rắn có tên khao học: Xanthophyllum colubrinum Gagn. Công dụng: Gỗ rắn, có thể dùng làm trục xe.

SĂNG ỚT NAM BỘ

15/07/2021
Săng ớt nam bộ có tên khoa học: Xanthophyllum cochinchinense Meijden. Phân bố: Đồng Nai, Lâm Đồng.

HỒNG TÙNG

14/07/2021
Hồng tùng có tên khoa học: Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook. Công dụng: Gỗ dùng trong xây dựng và đó đồ gỗ.

TRẦU CHÂU ĐỐC

13/07/2021
Trầu châu đốc có tên khoa học: Piper chaudocanum C. DC. Công dụng: được dùng chữa gan nóng, đau đầu, đau mình mẩy, trẻ em kinh phong, cảm mạo phong...

MẠC TÂM

12/07/2021
Mạc tâm có tên khoa học: Hymenocardia punctata Wall. ex Lindl. Công dụng: Dân gian dùng vỏ thân cây sắc uống chữa kiết lỵ, quả nấu nước rửa vết...

CÁCH HOA ĐÔNG DƯƠNG

11/07/2021
Cách hoa đông dương có tên khoa học: Cleistanthus indochinensis Merr. ex Croizat. Công dụng: Phát hiện hợp chất mới cleistantoxin từ quả, hợp chất...

NHỘI

10/07/2021
Nhội có tên khoa học: Bischofia javanica Blume. Công dụng: Trồng lấy bóng mát trên đường phố.

CHÒI MÒI LÔNG DÀI

09/07/2021
Chòi mòi lông dài có tên khoa học: Antidesma velutinosum Blume. Công dụng: Quả ăn được.

DẠ NÂU

08/07/2021
Dạ nâu có tên khoa học: Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites. Công dụng: Gỗ làm dụng cụ thông thường.

LÔI

07/07/2021
Lôi có tên khoa học: Crypteronia paniculata var. pubescens (Wall.) Kurz. Công dụng: Gỗ dùng đóng đồ gia dụng.

TRÂM TIỀN DIỆP

06/07/2021
Trâm tiền diệp có tên khoa học: Syzygium fastigiatum (Bl.) Merr. Phân bố: Đồng Nai

LÝ-Syzygium jambos var. sylvaticum

05/07/2021
cây Lý có tên khoa học: Syzygium jambos var. sylvaticum (Gagnep.) Merr. & L.M.Perry. Công dụng: Quả ăn được.

MÁU CHÓ LÁ NHỎ

04/07/2021
Máu chó lá nhỏ có Tên khoa học: Knema globularia (Lamk.) Warb. Công dụng: Hạt trị ghẻ và các bệnh ngoài da.

MÁU LÁ TO

03/07/2021
Máu lá to có tên khoa học: Knema furfuracea (Hook. f. & Thomson) Warb. Công dụng: Gỗ dùng để tiện khắc, làm diêm, đóng các đồ dùng thông thường,...

SANG MÁU HẠNH NHÂN

02/07/2021
Sang máu hạnh nhân có tên khoa học: Horsfieldia amygdalina (Wall.) Warb. Công dụng: Gỗ mềm, dùng trong xây dựng và đóng đồ. Hạt dùng trị ghẻ Phân...

RUỐI Ô RÔ

01/07/2021
Duối ô rô có tên khoa học: Streblus ilicifolius (Vidal) Corner Công dụng: Trồng làm hàng rào. Quả chín ăn được. Vỏ cây chữa mụn nhọt, tiêu độc.