Logo Website

MẠ SƯA CAO

19/07/2021
Mạ sưa cao có tên khoa học: Helicia excelsa (Roxb.) Blume. Công dụng: Gỗ chỉ dùng đóng đồ đạc thông thường. Hạt có thể lấy dầu, dùng trong kỹ nghệ xà phòng.

MẠ SƯA CAO

Mạ sưa cao có tên khoa học: Helicia excelsa (Roxb.) Blume.

Mạ sưa cao: Helicia excelsa (Roxb.) Blume. Photo by The-Vid

Tên khác:

Chẹo thui cao, Quắn hoa cao, Gium

Tên khoa học: 

Helicia excelsa (Roxb.) Blume

Tên đồng nghĩa: 

Helicia salicifolia; Roupala excelsa.

Họ:

Quắn hoa: Proteaceae

Mô tả:

Cây gỗ cao 10-25 m. Vỏ thân màu xám trắng, thịt vỏ có ô lưới đều đặn. Lá đơn, mọc cách, có phiến thon ngược, dài 10-20 cm, rộng 3-5 cm, dai, bìa nguyên hay có răng, gân phụ 7-8 cặp; cuống dài 5-10 mm. Hoa dạng chùm dài 6-15 cm ở nách lá; hoa từng cặp đôi trên một cọng chung dài 3-4 mm; lá đài cao 7-8 mm, màu trắng; noãn có lông dài, nâu. Quả hình trứng cao 3-5 cm, đường kính 2-3 cm, đỉnh có mỏ nhọn, vỏ có mụn. Hạt 1, màu đen.

Đặc điểm sinh học:

Hoa tháng 11-1, mùa quả 3-5.

Công dụng:

Gỗ chỉ dùng đóng đồ đạc thông thường. Hạt có thể lấy dầu, dùng trong kỹ nghệ xà phòng.

Phân bố:

Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018