Logo Website

BỔ BÉO

07/08/2021
Bổ béo tên khoa học: Gomphandra quadrifida (Blume) Sleumer. Công dụng: Rễ dùng làm thuốc

BỔ BÉO

Bổ béo tên khoa học: Gomphandra quadrifida (Blume) Sleumer

Bổ béo : Gomphandra quadrifida (Blume) Sleumer Photo by G Rawit Sichaikhan

Tên khác:

Bổ béo chẻ tư; Mao hùng chẻ tư

Tên khoa học: 

Gomphandra quadrifida (Blume) Sleumer

Tên đồng nghĩa: 

Gomphandra oppositifolia; G. penangiana; G. prasina; G. puberula; G. scorpioidea; Lasianthera ovalifolia; L. prasina; Stemonurus oppositifolius; S. ovalifolius; S. penangianus; S. prasinus; S. quadrifidus

Họ:

Vĩ hùng: Stemonuraceae

Mô tả:

Cây gỗ cao 5-8 m, cành lúc non có lông mịn. Lá đơn, mọc cách, thuôn ngọn giáo hay tròn dài, đầu lá tù có mũi ngắn, gốc tù, mép nguyên, dài 15-25 cm, rộng 5-8 cm. Mặt trên xanh lục đậm, mặt dưới có lông mềm như nhưng. Gân bên 8-13 đôi. Cuống lá dài 1-1.2 cm. Cụm hoa dạng ngù kép, mọc đối diện với lá, hay ở đầu cành. Hoa nhỏ, màu trắng, mẫu 5. Lá đài cao 1mm. Cánh tràng hợp thành ống cao 3-4 mm trên có 5 thùy. Nhị đực, có lông dài, bao phấn có 2 phần phụ có lông. Quả hình thoi, dài 3 cm, có đài tồn tại và có lông.

Đặc điểm sinh học:

Hoa tháng 3-5, mùa quả tháng 6-8. 

Công dụng:

Rễ dùng làm thuốc

Phân bố:

Đồng Nai, Lâm Đồng.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018