Logo Website

Nấm chậu vàng

16/11/2021
Nấm chậu vàng do nó có đặc điểm thân màu vàng và thường mọc trong các chậu cây cảnh.

Loài này có tên khoa học là Leucocoprinus birnbaumii.
Nấm xuất hiện khi độ ẩm và nhiệt độ cao và nhiệt độ ấm. Do đó, nếu chúng ta tưới cây quá mức hoặc để chúng ở nơi kín như nhà kính thì khả năng chúng xuất hiện là khá cao.
Quả thể của nấm xuất hiện đơn lẻ hoặc thành từng đám nhỏ. Tất cả các bộ phận đều có màu vàng sáng như màu vàng lưu huỳnh, nhưng nhạt dần theo tuổi nấm. Màu vàng của nấm do có alkaloid được biết như birnbaumins. Khi mới mọc, mũ nấm thường cao hơn chiều rộng, khi nấm trưởng thành mũ nấm lồi và có chiều ngang khoảng 2 đến 6 cm.
Loài nấm này thực sự có lợi cho môi trường vì nó ăn các chất hữu cơ thối rữa từ mùn và phân trộn và giúp cacbon, nitơ và khoáng chất chuyển thành dạng mà thực vật và các sinh vật sống khác có thể sử dụng.
Tuy nhiên, nấm chậu vàng được đánh giá là độc, khi ăn làm kích ứng dạ dày và ruột. Do đó, nếu bạn có con nhỏ hoặc vật nuôi, tốt hơn là nên loại bỏ những cây nấm này và tránh mọi rủi ro tiềm ẩn.

Nấm chậu vàng