Logo Website

Lọng vệ nữ Bulbophyllum pecten-veneris

19/03/2022
Lọng vệ nữ có tên khoa học Bulbophyllum pecten-veneris. Ra hoa vào mùa xuân

Bulbophyllum pecten-veneris (Gagnep.) Seidenf., Dansk Bot. Ark. 29(1): 37 (1974).

Lọng vệ nữ (video by Madeira Orchids)

Tên khoa học:

Bulbophyllum pecten-veneris (Gagnep.) Seidenf.

Tên Việt Nam: 

Lọng vệ nữ.

Kích thước:

Hoa 4.0cm.

Phân bố: 

Tìm thấy ở Trung Quốc, Hải Nam, Lào, Việt Nam (Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh, Tây nguyên, Lâm Đồng).

Mùa ra hoa:

Mùa Xuân