Logo Website

Hài Hà Giang - Cypripedium lentiginosum P.J.Cribb & S.C.Chen

25/01/2024
Hài hà giang có tên khoa học: Cypripedium lentiginosum P.J.Cribb & S.C.Chen. Loài này được ghi nhận có mặt ở Hà Giang, Việt Nam năm 2023.

Cypripedium lentiginosum P.J.Cribb & S.C.Chen, Quart. Bull. Alpine Gard. Soc. Gr. Brit. 67(2): 155 (1999).

Hài Hà Giang

Tên khoa học:

Cypripedium lentiginosum P.J.Cribb & S.C.Chen

Tên Việt Nam:

Hài hà giang, hài lá bệt, hài cáp giới.

Kích thước:

Hoa 3.0 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Trung Quốc và Việt Nam (loài này được tìm thấy tại Hài Giang, phát hiện sống dưới tán tre rừng và khu vực có các loại cây cỏ hỗn hợp gồm sậy, chít, các dạng thạch thảo, rêu, ... khu vực thoải đến dốc, giá thể tự nhiên là sự hỗn hợp tơi xốp thoát nước và giữ ẩm tốt).

Mùa ra hoa:

Từ tháng 5 đến hết tháng 8 dương lịch.

Ghi chú:

Loài này được ghi nhận có mặt ở Hà Giang, Việt Nam năm 2023.