Logo Website

Thanh đạm cỏ Coelogyne viscosa

15/03/2022
Thanh đạm cỏ có tên khoa học: Coelogyne viscosa Rchb.f. Công dụng: Trị cảm, ỉa chảy, viêm phổi, đau khoang dạ dày.

Coelogyne viscosa Rchb.f., Allg. Gartenzeitung (Otto & Dietrich) 24: 218 (1856). 

Coelogyne viscosa Rchb.f. (video Madeira Orchids)

Tên khoa học:

Coelogyne viscosa Rchb.f.

Tên Việt Nam:

Thanh đạm nhớt, Thanh đạm cỏ.

Kích thước:

Hoa 4 cm.

Phân bố: 

Tìm thấy ở Assam, Bangladesh, Trung Quốc, Đông Himalaya, Lào, Malaya, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam (Kon Tum, Đắc Lắk, Lâm Đồng).

Mùa ra hoa:

Mùa Đông

Công dụng: 

Trị cảm, ỉa chảy, viêm phổi, đau khoang dạ dày.