Logo Website

Lọng quảng châu

13/01/2022
Lọng quảng châu có tên khoa học: Bulbophyllum kwangtungense Schltr. Phân bố: Trung Quốc (Quảng Châu), Việt Nam (Hà Giang, Lạng Sơn)

Bulbophyllum kwangtungense Schltr., Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 19: 381 (1924). 

Lọng quảng châu

Tên khoa học:

Bulbophyllum kwangtungense Schltr. 

Tên Việt Nam: 

Lọng quảng châu

Kích thước:

Hoa 3.5 cm.

Sinh thái:

Cây leo biểu sinh. Rừng nguyên sinh lá rộng thường xanh. 

Thời gian ra hoa.

Tháng mười hai. 

Phân bố: 

Tìm thấy ở Trung Quốc (Quảng Châu), Việt Nam (Hà Giang, Lạng Sơn)

Chú ý:

Loài này trông tương tự như B. laxiflorum nhưng có thể được phân biệt với đặc điểm cụm hoa ngắn hơn dài 3,8–4,2 cm với 2–4 hoa (so với cụm hoa dài 4,5–12 cm, có tới 24 hoa), môi có 3 mấu hợp nhất.