Logo Website

Khúc Thần Vân Nam

28/12/2021
Khúc Thần Vân Nam có tên khoa học Panisea yunnanensis S.C.Chen & Z.H.Tsi. Kích thước Hoa 0.5 cm.

Panisea yunnanensis S.C.Chen & Z.H.Tsi, Acta Bot. Yunnan. 2(3): 301 (1980).

Khúc Thần Vân Nam

Tên khoa học:

Panisea yunnanensis S.C.Chen & Z.H.Tsi

Tên Việt Nam: 

Khúc Thần Vân Nam.

Kích thước:

Hoa 0.5 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Trung Quốc, Đông Himalaya, Hải Nam, Việt Nam (Sapa, Lào Cai).