Logo Website

Hoàng thảo Trường sơn

23/12/2021
Hoàng thảo Trường sơn có Tên khoa học Dendrobium delacourii Guillaumin. Kích thước hoa 2 cm.

Dendrobium delacouri Guillaumin, Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 1924, xxx. 522.

Hoàng thảo Trường sơn.

Tên khoa học:

Dendrobium delacourii Guillaumin

Tên Việt Nam:

Hoàng thảo Trường sơn, Hoàng thảo môi tơ.

Kích thước:

Hoa 2 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Assam, Bangladesh, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam (Tây Nguyên, Đắk Lắk, Lâm Đồng đến Nam bộ).