Logo Website

Lan trứng bướm tixier-Schoenorchis tixieri

14/03/2022
Lan trứng bướm tixier có Tên khoa học: Schoenorchis tixieri (Guillaumin) Seidenf.

Schoenorchis tixieri (Guillaumin) Seidenf., Contr. Rev. Orchid Fl. Cambodia Laos Vietnam 102 (1975).

Schoenorchis tixieri (Guillaumin) Seidenf. (video Madeira Orchids)

Tên khoa học:

Schoenorchis tixieri (Guillaumin) Seidenf.

Tên Việt Nam:

Lan trứng bướm tixier

Kích thước:

Hoa dài 4 mm.

Phân bố: 

Tìm thấy ở Trung Quốc, Lào, Việt Nam (Lâm Đồng, Đà Lạt.).

Mùa ra hoa:

Mùa xuân