Logo Website

Lọng đài lưng tái sử dụng Bulbophyllum retusum

29/12/2021
Lọng đài lưng tái sử dụng có tên khoa học: Bulbophyllum retusum H. Jiang, D.P. Ye & J.D. Ya. Tên Việt Nam: Lọng đài lưng tái sử dụng

Bulbophyllum retusum H. Jiang, D.P. Ye & J.D. Ya, Plant Diversity Volume 43, Issue 5, October 2021, Pages 362-378 

Lọng đài lưng tái sử dụng

Tên khoa học:

Bulbophyllum retusum H. Jiang, D.P. Ye & J.D. Ya 

Tên Việt Nam: 

Lọng đài lưng tái sử dụng 

Kích thước:

Hoa 1.5 cm.

Phân bố và sinh thái: 

Tìm thấy ở Vân Nam Trung Quốc, thị trấn Chawalong, gần biên giới với Vân Nam. Loài này sống trên cây hoặc sinh vật sống trên đá trong rừng lá rộng thường xanh ở độ cao 1400–2100 m so với mực nước biển