Logo Website

TRƯỜNG DUYÊN HẢI

01/08/2021
Trường duyên hải có tên khoa học: Arytera littoralis Blume. Công dụng: Gỗ dùng trong xây dựng và đóng đồ mộc. Quả có màu vàng, có vị chua, có thể ăn được. Phôi trong hạt có mùi thơm.

TRƯỜNG DUYÊN HẢI

Trường duyên hải có tên khoa học: Arytera littoralis Blume

Trường duyên hải: Arytera littoralis Blume Ảnh Hoàng Thanh Sơn

Tên khác:

Trường nguân, Quả đôi, Chôm chôm rừng

Tên khoa học: 

Arytera littoralis Blume

Họ:

Bồ hòn: Sapindaceae

Mô tả:

Cây gỗ cao 10-20 m; cành non có lông hung, sau nhẵn. Lá kép lông chim chẵn, mang 2-3 đôi lá chét. Lá chét hình trái xoan, dài 7-18 cm, rộng 3-7 cm, đầu nhọn, gốc hình nêm, gân bên 4-12 đôi, gân nhỏ hình mạng; cuống lá chét dài 3-7 mm. Cụm hoa hình chùy, phân nhánh nhiều, hơi có lông hung. Cuống hoa có lông. Lá đài 5, dính thành đầu ngắn ở gốc, có lông ở cả hai mặt. Cánh hoa 5, hình trứng ngược có 2 vẩy lông ở mép. Có đĩa mật rõ. Nhị 7-10. Bầu 1-3 ô; vòi hình cột đính giữa bầu. Thường có hai quả dính nhau và chĩa ra 2 bên; quả hình trái xoan, dài 10-13 mm, rộng 8mm và dày 6mm; khi chín màu vàng; hạt hình trứng, có áo hạt bao trọn hạt.

Đặc điểm sinh học:

Mùa hoa tháng 3-4, mùa quả tháng 4-5.

Công dụng:

Gỗ dùng trong xây dựng và đóng đồ mộc. Quả có màu vàng, có vị chua, có thể ăn được. Phôi trong hạt có mùi thơm. 

Phân bố:

Đồng Nai, Bình Phước.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018