Logo Website

CHÈ BẠC

14/08/2021
Chè bạc có tên khoa học: Camellia dormoyana (Pierre ex Laness.) Sealy. Công dụng: Lá nấu nước uống. Trồng làm cảnh.

CHÈ BẠC

Chè bạc có tên khoa học: Camellia dormoyana (Pierre ex Laness.) Sealy

Chè bạc: Camellia dormoyana (Pierre ex Laness.) Sealy Ảnh Vũ Văn Tâm

Tên khác:

Trà hoa vàng dormoy

Tên khoa học: 

Camellia dormoyana (Pierre ex Laness.) Sealy

Họ:

Chè: Theaceae

Mô tả:

Cây gỗ cao 8 - 10m, cành non có lông màu gỉ sắt, sau bóng ánh bạc. Lá thuôn dài, hay hình trừng ngược, kích thước 7-13x3-5,5cm, đầu nhọn, gốc tròn, gân phụ 6-11 đôi. Cuống lá dài 3-7mm. Hoa mọc 1-2 ở đầu cành, cuống 2-3mm, gốc có lá bắc. Tất cả lá bắc, lá đài, cánh tràng đều có hình muỗm, lá bắc 2 cái, lá đài 5 cái, cánh hoa 15-19 cái, dính với nhau ở gốc, lá bắc và lá đài tồn tại. Cánh tràng màu vàng, có lông mềm rải rác ở cả hai mặt. Khi hoa rụng có màu trắng. Nhị rất nhiều, đính ở gốc cánh hoa, chỉ nhị dài 1.5-2cm. Bầu nhẵn, có 5-6 buồng, vòi nhụy 1 dài 3cm. Quả hình cầu, hơi dẹt ở đỉnh, có 5-6 gờ. Hạt hình bầu dục, có góc cạnh, phôi dày, cứng.

Đặc điểm sinh học:

Ra hoa vào tháng 12 - 2, có quả từ tháng 5 đến tháng 12. 

Công dụng:

Lá nấu nước uống. Trồng làm cảnh.

Phân bố:

Đồng Nai, Lâm Đồng.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018