Logo Website

DẤU DẦU LÁ NHẴN

30/07/2021
Dấu dầu lá nhẵn có tên khoa học: Tetradium glabrifolium (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley. Công dụng: Các bộ phận dùng làm thuốc chữa thấp khớp, viêm thận, phù thũng, dùng ngoài chữa ngứa, eczema.

DẤU DẦU LÁ NHẴN

Dấu dầu lá nhẵn có tên khoa học: Tetradium glabrifolium (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley

Dấu dầu lá nhẵn: Tetradium glabrifolium (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley. Ảnh Hoàng Thanh Sơn

Tên khác:

Chân hương, Thôi chanh trắng

Tên khoa học: 

Tetradium glabrifolium (Champ. ex Benth.) T.G. Hartley

Tên đồng nghĩa: 

Euodia ailantifolia; E. balansae; E. fargesii; E. glabrifolia; E. glauca; E. meliifolia; Tetradium glabrifolium var. glaucum; T. taiwanense.

Họ:

Cam: Rutaceae

Mô tả:

Cây gỗ cao 15-20 m, vỏ màu nâu xám, thịt vỏ có mùi hắc. Cành non phủ lông nhung. Lá kép lẻ, dài 25-40 cm, mọc đối. Lá chét 7-11, dài 13-22 cm, rộng 2-4 cm, hình trái xoan, gốc hình nêm. Gân bên 7-11 đôi. Cuống lá phụ dài 3-6 mm. Hoa đơn tính họp thành chùy ờ đầu cành. Cánh đài 5, hợp ở gốc, cánh tràng 5. Hoa đực 5 nhị đực, chỉ nhị hình sợi, thò ra ngoài. Hoa cái có nhị lép giống vảy nhỏ. Quả nang hóa gỗ, 2-5 đại, có điểm tuyến, mỗi đại có một hạt, tròn, màu đen bóng.

Đặc điểm sinh học:

Hoa tháng 4-5. Quả tháng 7-9.

Công dụng:

Các bộ phận dùng làm thuốc chữa thấp khớp, viêm thận, phù thũng, dùng ngoài chữa ngứa, eczema.

Phân bố:

Đồng Nai, Lâm Đồng.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018