Logo Website

SĂNG ỚT RẮN

16/07/2021
Săng ớt rắn có tên khao học: Xanthophyllum colubrinum Gagn. Công dụng: Gỗ rắn, có thể dùng làm trục xe.

SĂNG ỚT RẮN

Săng ớt rắn có tên khao học: Xanthophyllum colubrinum Gagn.

Săng ớt rắn: Xanthophyllum colubrinum Gagn. Ảnh Quang Trung

Tên khác:

Săng đá rắn, Sang vang

Tên khao học: 

Xanthophyllum colubrinum Gagn.

Họ:

Kích nhũ: Polygalaceae

Mô tả:

Cây gỗ trung bình, cao 20 m, phân cành cao; vỏ màu xám xanh, hơi nứt, thịt vỏ màu vàng nhạt, dòn. Lá đơn mọc cách, phiến lá hình trứng, dài 6-12 cm, rộng 3-4 cm, màu xanh lục nhạt, bóng, nhẵn; đầu nhọn, gốc tròn hay hơi hình tim; gân bên 4-6 đôi, cong đều, mép hợp lại. Cuống lá dài 4-10 mm. Cụm hoa chùy ở đầu cành. Hoa nhiều, xếp thưa, màu trắng hay vàng, thơm. Hoa lớn, cao 1,8 cm, lá đài hợp ở gốc trên chia 5 thùy. Cánh tràng thuôn dài. Nhị đực 8, bao quanh đĩa mật. Bầu có lông, 4 noãn. Quả hình cầu, đường kính 4-5 cm, màu vàng, có rãnh rộng.

Đặc điểm sinh học:

Hoa tháng 1-6. Quả tháng 3-7.

Công dụng:

Gỗ rắn, có thể dùng làm trục xe.

Phân bố:

Đồng Nai, Lâm Đồng.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018