Logo Website

Cây rừng Việt Nam

CHIẾC CHÙM

10/06/2021
Chiếc chùm có tên khoa học: Barringtonia racemosa (L.) Spreng. Công dụng: Lá ăn được. Cây trồng làm cảnh.

MÒ GIẤY

09/06/2021
Mò giấy có tên khoa học: Litsea monopetala (Roxb.) Pers. Công dụng: Gỗ dùng đóng đồ dùng gia đình. Hạt cho dầu dùng trong công nghiệp xà phòng. Lá,...

BỜI LỜI THON

08/06/2021
Bời lời thon có tên khoa học: Litsea lancifolia (Roxb. ex Nees) Fern.-Vill. Công dụng: Vỏ dùng chữa bong gân và các vết thương.

BỜI LỜI NHỚT

07/06/2021
Bời lời nhớt có tên khoa học: Litsea glutinosa (Liou.) C. B. Robins. Công dụng: Gỗ mềm dùng đóng bao bì. Vỏ nhớt dùng làm hương. Rễ và lá làm...

BỜI LỜI ĐỎ

06/06/2021
Bời lời đỏ có tên khoa học: Machilus odoratissimus Nees Công dụng: Gỗ dùng trong xây dựng. Vỏ dùng làm hương.

BỜI LỜI NHỤC ĐẬU KHẤU

05/06/2021
Bời lời nhục đậu khấu có tên khoa học: Litsea myristicifolia (Wall. ex Nees) Hook.f. Phân bố: Lâm Đồng, Đồng Nai.

BỜI LỜI VÀNG

04/06/2021
Bời lời vàng có tên khoa học: Litsea pierrei Lecomte. Công dụng: Gỗ dùng trong xây dựng.

RÈ HƯƠNG

03/06/2021
Rè hương có tên khoa học: Cinnamomum iners Reinw. ex Blume. Công dụng: Cây cho gỗ, làm thuốc và cho tinh dầu.

CÀ ĐUỐI METCALF

02/06/2021
Cà đuối metacalf có tên khoa học: Cryptocarya metcalfiana Allen. Công dụng: Gỗ dùng trong xây dựng, làm cầu, đóng tàu thuyền.

LÂM NHUNG LÔNG

01/06/2021
Lâm nhung lông có tên khoa học: Congea tomentosa Roxb. Công dụng: Cũng được trồng làm cảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Lá mỏng được đồng bào dân tộc...

BỘI TINH NGŨ HÙNG

31/05/2021
Bội tinh ngũ hùng có tên khoa học: Sphenodesme pentandra Jack Công dụng: Cây thuốc thường dùng để chữa thấp khớp, bổ gân cốt (Rễ).

CHẸO TÍA

30/05/2021
Chẹo tía có tên khoa học: Engelhardia roxburghiana Lindl. Công dụng: Gỗ dùng đóng đồ gia dụng. Vỏ làm dây buộc; lá độc, làm thuốc trừ sâu, duốc...

HÀ NỤ

29/05/2021
Cây Hà nụ có tên khoa học: Ixonanthes reticulata Jack. Công dụng: Gỗ dùng trong xây dựng, đóng đồ mộc thông thường.

KƠ NIA

28/05/2021
Cây Kơ nia có tên khoa học: Irvingia malayana Oliv. ex A.W.Benn. Công dụng: Gỗ dùng làm thớt. Khi được đốt, gỗ cho loại than tốt. Làm thuốc chữa no...

THÀNH NGẠNH ĐẸP

27/05/2021
Thành nganh đẹp có tên khoah học: Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer. Công dụng: Gỗ làm đồ gia dụng, đốt than. Lá hãm trà.

THÀNH NGẠNH NAM

26/05/2021
Thành ngạnh nam có tên khoa học: Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume. Công dụng: Gỗ dùng được trong xây dựng. Ở Malaixia, vỏ dùng làm thuốc tốt...

THÀNH NGẠNH LÁ ĐÀO

25/05/2021
Thành ngành lá đào có tên khoa học: Cratoxylum formosum subsp. punifolium (Kurz) Gog. Công dụng: Gỗ dùng chạm trổ. Lá dùng pha trà uống dễ tiêu hóa...

DẺ ANH

24/05/2021
Dẻ anh có tên khoa học: Castanopsis piriformis Hickel & Camus. Công dụng: Gỗ có thể dùng trong xây dựng, đóng đồ mộc. Quả ăn ngon.

CĂM XE

23/05/2021
Căm xe có tên khoa học: Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Công dụng: Gỗ đóng đồ mộc cao cấp, đóng tàu đi biển, làm tà vẹt và trong xây dựng.

GỤ MẬT

22/05/2021
Gụ mật có Tên khác: Gõ mật; Gõ đen; Gõ xẻ; Gõ bung lao; Gõ mè tê; Kô (Ba Na); Ku. Công dụng: Gỗ đóng đồ dùng cao cấp trong gia đình. Vỏ chứa tanin....