Logo Website

CĂM XE

23/05/2021
Căm xe có tên khoa học: Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Công dụng: Gỗ đóng đồ mộc cao cấp, đóng tàu đi biển, làm tà vẹt và trong xây dựng.

CĂM XE

Căm xe có tên khoa học: Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.

Căm xe: Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. Photograph by: Dinesh Valke and Jayesh Pail

Tên khoa học: 

Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.

Tên đồng nghĩa: 

Acacia xylocarpa (Roxb.) Willd.

Esclerona montana Raf.

Inga dolabriformis Graham

Inga lignosa Graham

Inga xylocarpa (Roxb.) DC.

Mimosa coorgensis B.Heyne ex Wall.

Mimosa xylocarpa Roxb.

Xylia dolabriformis Benth.

Họ:

Đậu: Fabaceae

Mô tả:

Cây gỗ cao tới 30-40 m, rụng lá. Vỏ màu xám vàng, bong mảng không đều. Lá kép lông chim hai lần, cuống cấp 1 dài 2,5-5 cm, mang một đôi cuống cấp 2, có một tuyến ở gốc, mỗi cuống cấp 2 mang 2-6 đôi lá nhỏ ở gốc có một tuyến. Phiến lá thuôn, hình trái xoan hoặc hình trứng, những lá ở phía dưới nhỏ và to dần về phía trên. Gân bên 12 đôi. Hoa nhỏ màu vàng nhạt, hợp thành đầu hình cầu đương kính 12-20 mm, cánh hoa đính đến 2/3 chiều dài. Nhị đực 10, bao phấn khi non có tuyến. Bầu phủ lông ngắn. Quả đậu, hóa gỗ, dẹt, hình dao mã tấu, dài 10-15 cm, rộng 5 cm, chứa 6-10 hạt, dẹt, hình trái xoan.

Đặc điểm sinh học:

Hoa tháng 3-6. Quả tháng 11-12.

Công dụng:

Gỗ đóng đồ mộc cao cấp, đóng tàu đi biển, làm tà vẹt và trong xây dựng.

Phân bố:

Đồng Nai.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018