Logo Website

MÒ GIẤY

09/06/2021
Mò giấy có tên khoa học: Litsea monopetala (Roxb.) Pers. Công dụng: Gỗ dùng đóng đồ dùng gia đình. Hạt cho dầu dùng trong công nghiệp xà phòng. Lá, rễ và hạt làm thuốc.

MÒ GIẤY

Mò giấy có tên khoa học: Litsea monopetala (Roxb.) Pers.

Mò giấy: Litsea monopetala (Roxb.) Pers. Photo by Andy Lau

Tên khác:

Bời lời bao hoa đơn, Bời lời nhiều hoa.

Tên khoa học: 

Litsea monopetala (Roxb.) Pers.

Tên đồng nghĩa: 

Litsea hexantha Siebold ex Blume

Litsea polyantha Juss.

Malapoenna monopetala Kuntze

Tetranthera alnoides Miq.

Tetranthera fruticosa Buch.-Ham. ex Meisn.

Tetranthera hexantha Sieber ex Meisn.

Tetranthera hirana Buch.-Ham. ex Wall.

Tetranthera monopetala Roxb.

Tetranthera quadriflora Roxb.

Tetranthera villosa Bojer

Tomex monopetala (Roxb.) Hoffmanns.

Tomex pubescens Willd. ex Meisn.

Họ:

Long não: Lauraceae

Mô tả:

Cây gỗ trung bình, cao 12-17 m, đướng kính 20-35 cm. Thân tròn thẳng, tán thưa, toàn thân có mùi thơm hắc, vỏ ngoài màu nâu, cành non có lông màu hung vàng. Lá đơn, mọc cách, phiến lá dạng trái xoan thuôn rộng, đầu tù hay gần tròn, gốc tù đôi khi hơi lệch, mặt trên xanh đâm, mặt dưới phủ lông ngắn màu hung vàng, mép lá nguyên; gân phụ 8-14 cặp, có lông. Cuống lá dài 2-3 cm, phủ lông mềm màu hung vàng. Hoa đơn tính khác gốc, cụm hoa dạng tự tán mọc trên cành già, có 4 lá bắc; 5-6 cánh đài, cành tràng 6, màu trắng. Quả hạch, hình bầu dục, cao 1-1,5 cm, lúc non xanh bóng có nhiều chấm trắng, khi chin có màu đen.

Đặc điểm sinh học:

Mùa hoa tháng 11-1 năm sau, mùa quả tháng 3-4. 

Công dụng:

Gỗ dùng đóng đồ dùng gia đình. Hạt cho dầu dùng trong công nghiệp xà phòng. Lá, rễ và hạt làm thuốc. 

Phân bố:

Đồng Nai.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018