Logo Website

THÀNH NGẠNH NAM

26/05/2021
Thành ngạnh nam có tên khoa học: Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume. Công dụng: Gỗ dùng được trong xây dựng. Ở Malaixia, vỏ dùng làm thuốc tốt trị ho. Nhựa trích từ vỏ dùng trị ngứa, ghẻ. Nước nấu lá lành ngạnh uống giúp trị đầy bụng, ăn không tiêu.

THÀNH NGẠNH NAM

Thành ngạnh nam có tên khoa học: Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume

Thành ngạnh nam: Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume; Photo by Truc Nguyen and Tony Chan

Tên khác:

Lành ngạnh hôi. Long gieng, Hon

Tên khoa học: 

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume

Tên đồng nghĩa: 

Ancistrolobus brevipes Turcz.

Ancistrolobus ligustrinus Spach

Cratoxylum biflorum (Lam.) Turcz.

Cratoxylum carneum Kurz

Cratoxylum chinense (Hance) Merr.

Cratoxylum hypoleucum Elmer

Cratoxylum lanceolatum Miq.

Cratoxylum ligustrinum (Spach) Blume

Cratoxylum myrtifolium Blume

Cratoxylum petiolatum Blume

Cratoxylum polyanthum Korth.

Cratoxylum wightii Blume

Elodes chinensis Hance

Elodes pulchella Loudon

Hypericum biflorum Lam.

Hypericum carneum Wall.

Hypericum chinense Retz.

Hypericum cochinchinense Lour.

Hypericum horridum Wall.

Hypericum loureiroi K.Koch

Hypericum pulchellum Willd.

Vismia cochinchinensis (Lour.) Spreng.

Họ:

Ban: Hypericaceae

Mô tả:

Cây gỗ cao 10-15 m, có gai; vỏ bong màu xám đỏ. Lá có phiến xoan ngược, đỉnh tà hay nhọn nhọn, mặt dưới mốc trắng; cuống 2-5 mm. Hoa mọc ở nách lá hay đỉnh cành, thành cụm 1-4 hoa, đài 5, xanh vạch đỏ, không lông, tràng 5, đỏ điều, không lông, dài 9 mm; tiểu nhụy thành 3 bó, nhụy 1, bầu 4 ô. Quả nang, dài 12-15 mm; mở 3 mảnh. Hạt dài 8 mm, có cánh.

Sinh học, sinh thái:

Ra hoa tháng 3-4, quả chín tháng 5-9 hoặc tồn tại tới mùa sau.

Công dụng:

Gỗ dùng được trong xây dựng. Ở Malaixia, vỏ dùng làm thuốc tốt trị ho. Nhựa trích từ vỏ dùng trị ngứa, ghẻ. Nước nấu lá lành ngạnh uống giúp trị đầy bụng, ăn không tiêu.

Phân bố:

Đồng Nai, Bình Phước

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018