Logo Website

ĐỒNG ĐƠ

17/07/2021
Cây Đồng đơ có tên khoa học: Maesa membranacea A. DC. Phân bố: Loài phổ biến trong cả nước.

ĐỒNG ĐƠ

Đồng đơ có tên khoa học: Maesa membranacea A. DC.

Đồng đơ: Maesa membranacea A. DC. Photo by Ferry Silk

Tên khác:

Đơn màng, Chắp nhẵn, Đơn răng cưa 

Tên khoa học: 

Maesa membranacea A. DC. 

Tên đồng nghĩa:

Maesa subrotunda

Họ:

Anh thảo: Primulaceae

Mô tả:

Cây Bụi hay leo trườn, cao 4-5 m, không lông. Phiến lá xoan bầu dục, kích thước 8-15 x 4-10 cm, đầu nhọn, gốc tròn hay hơi nhọn, gân phụ 6-9 cặp, mỏng, mặt trên láng, mặt dưới dợt hơn, mép lá có răng cưa; cuống 1,5-3 cm. Hoa mọc thành chùm ở nách lá, chia nhánh, dài 4-8 cm, cọng hoa 1,5 mm; hoa trắng; ống vành 0,7 mm, tai 0,75 mm; tiểu nhụy 5. Quả tròn, to 4 mm; hạt nhiều, nhỏ.

Đặc điểm sinh học:

Mùa hoa tháng 3-4, mùa quả tháng 3-5. 

Phân bố:

Loài phổ biến trong cả nước.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018