Logo Website

TRÂM TIỀN DIỆP

06/07/2021
Trâm tiền diệp có tên khoa học: Syzygium fastigiatum (Bl.) Merr. Phân bố: Đồng Nai

TRÂM TIỀN DIỆP

Trâm tiền diệp có tên khoa học: Syzygium fastigiatum (Bl.) Merr.

Trâm tiền diệp: Syzygium fastigiatum (Bl.) Merr. Photo from Herbarium, RBG Kew

Tên khác:

Trâm lá bắc nhỏ, Đơn tướng quân

Tên khoa học: 

Syzygium fastigiatum (Bl.) Merr.

Tên đồng nghĩa:

Acmena bracteolata; Calyptranthes fastigiata; C. fastigiata; C. fastigiatus; Chytraculia fastigiata; Eugenia bibracteata; E. bracteolata; E. confertiflora; E. elmeri; E. fastigiata; E. sablanensis; Syzygium bibracteatum; S. bracteolatum; S. elmeri.

Họ:

Sim: Myrtaceae

Mô tả:

Cây gỗ nhỏ hoặc trung bình, cao 10-12 m, nhánh non vuông. Lá có phiến bầu dục, kích thước 10-12 x 4-5 cm, phiến lá dày, cứng, bóng, gân phụ đều. Cụm hoa dạng tản phòng ở đỉnh cành, cao 7-9 bcm, nụ dài 6 mm, đài 4, cao 0,5 mm, cánh hoa 4, sớm rụng. Nhị nhiều, bầu hạ. Quả nhỏ cỡ 0,5-0,7 cm.

Đặc điểm sinh học:

Mùa hoa tháng 3-4, mùa quả tháng 4-5. 

Phân bố:

Đồng Nai.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018