Logo Website

TRẦU CHÂU ĐỐC

13/07/2021
Trầu châu đốc có tên khoa học: Piper chaudocanum C. DC. Công dụng: được dùng chữa gan nóng, đau đầu, đau mình mẩy, trẻ em kinh phong, cảm mạo phong hàn.

TRẦU CHÂU ĐỐC

Trầu châu đốc có tên khoa học: Piper chaudocanum C. DC.

Trầu châu đốc: Piper chaudocanum C. DC. Ảnh Hoàng Thanh Sơn

Tên khác:

Trầu rừng

Tên khoa học: 

Piper chaudocanum C. DC.

Họ:

Hồ tiêu: Piperaceae

Mô tả:

Dây leo bám, có nhánh đen lúc khô. Lá hình trứng, không lông, gốc hơi lệch, đầu nhọn, có các đốm nhỏ, gân rẽ 3 từ gốc, dài 10-13 cm, rộng 3-5 cm, gân lá nổi rõ mặt dưới, cuống 1-1.2 cm. Hoa hình bông, đơn tính khác gốc, mọc gần như đối với lá, bông đực dài 6-9 cm, rộng 1-2 mm, hoa đực có 3 nhị, lá bắc dính gần trọn vào trục, bẹ hoa nhỏ 1.2x0.5 mm, bông cái dài 13-15 cm, bẹ như hoa đực. Quả gần tròn, quả non có hạt cứng, cỡ 3 mm.

Đặc điểm sinh học:

Mùa hoa tháng 3-4, mùa quả tháng 4-5.

Công dụng:

Được dùng chữa gan nóng, đau đầu, đau mình mẩy, trẻ em kinh phong, cảm mạo phong hàn.

Phân bố:

Đồng Nai.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018