Logo Website

DẠ HỢP CÁT TIÊN

15/06/2021
Dạ hợp cát tiên có tên khoa học: Magnolia cattienensis Q. N. Vu. Công dụng: Hoa thơm, có thể trồng làm cảnh. Các bộ phận có tinh dầu nên có thể chiết tinh dầu sản xuất nước hoa.

DẠ HỢP CÁT TIÊN

Dạ hợp cát tiên có tên khoa học: Magnolia cattienensis Q. N. Vu

Dạ hợp cát tiên: Magnolia cattienensis Q. N. Vu; Ảnh Hoàng Thanh Sơn

Tên khoa học: 

Magnolia cattienensis Q. N. Vu

Họ:

Ngọc lan: Magnoliaceae

Mô tả:

Cây cao 5-8 m; vỏ màu xám, hơi nứt; cành non có lông xám. Lá tập trung ở đầu cành; cuống lá dài 1,5-4 cm, lông xám khi còn non; phiến lá hình elip đến hình trứng ngược, 25-45x10-18 cm, gốc nêm hẹp, đầu lá nhọn; mặt dưới có lông; 15-22 đôi gân bên; lá kèm bao chồi non, có lông xám. Hoa màu trắng ở đỉnh cành; 2,5-1,5 cm; đài tràng 9, trong 3 vòng xoắn, 3 cánh ngoài hình elip, 3,0-3,5x1-1,5 cm, tù ở đỉnh, hình muỗn, 1,5-3,5x1,0-2,0 cm. Nhị 70-80, dài 1-1,3 cm; bầu không chân, có lông tơ, hình elip, 1,6x0,6 cm; lá noãn ca 26-30, mặt ngoài có lông; mỗi ô có 2 noãn. Quả hình elip, kích thước 7,0-8,0x 1,5-2,0 cm.

Đặc điểm sinh học:

Mùa hoa tháng 2-4, mùa quả 5-8.

Công dụng:

Hoa thơm, có thể trồng làm cảnh. Các bộ phận có tinh dầu nên có thể chiết tinh dầu sản xuất nước hoa. 

Phân bố:

Lâm Đồng, Đồng Nai.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018