Logo Website

TRAI TAI

11/06/2021
Trai tai có tên khoa học: Fagraea auriculata Jack. Công dụng: Quả có chất nhầy dùng làm keo

TRAI TAI

Trai tai có tên khoa học: Fagraea auriculata Jack.

Trai tai: Fagraea auriculata Jack. Photo by Wendy A. Mustaqim© and nparks.gov.sg

Tên khác:

Ngứa; Ngua, Rơ clô

Tên khoa học: 

Fagraea auriculata Jack

Tên đồng nghĩa: 

Willughbeia auriculata Spreng.        

Họ:

Mã tiền: Loganiaceae

Mô tả:

Cây gỗ trung bình, lúc non sống phụ sinh. Lá đơn, mọc đối; phiến lá dạng bầu dục thuôn, kích thước 18-25x3-6 cm, đầu lá thuôn nhọn, gốc lá thuôn hẹp trên cuống, có 4-8 đôi gân bên, cuống lá dài 1-4 cm. Cụm hoa chùm ngắn ở nách lá. Hoa to màu trắng; lá đài cao 1,5 cm, hình lưỡi, màu xanh, hợp với nhau thành ống; cánh hoa hợp thành hình chóp, chia 5 thùy tròn, cao 4-6 cm, màu trắng, nhị 5, đính trên ống tràng. Bầu nhẵn. Quả mọng dạng hình cầu hay bầu dục thuôn, cao 3-4 cm, đường kính 2-3 cm, đỉnh có mũi nhọn, lá đài tồn tại. Hạt nhỏ, nhiều.

Đặc điểm sinh học:

Hoa tháng 3-5, quả tháng 8-10.

Công dụng:

Quả có chất nhầy dùng làm keo

Phân bố:

Đồng Nai.

Nguồn trích: 

Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Ngọc Bon, Võ Quang Trung, Nguyễn Văn Linh, Trần Lâm Đồng; Sổ tay nhận biết các loài thực vật phổ biến ở Khu dự trữ Sinh quyển Đồng Nai; Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội – 2018