Logo Website

Công dụng của cây Hoa dực đài - Getonia floribunda

29/03/2024
Cây Hoa dực đài có tên khoa học Getonia floribunda. Lá và vỏ thân Hoa dực đài dùng chữa Hắc lào, ghẻ lở, sốt rét, lỵ. Thân và lá Hoa dực đài được coi là bổ và lọc máu. Lá Hoa dực đài tươi giã đắp chữa mụn loét. Rễ Hoa dực đài chữa rắn cắn, nhựa trích từ thân chữa viêm giác mạc.

Getonia floribunda Roxb., Pl. Coromandel 1(4): 61, t. 87 (1798).

Công dụng của cây Hoa dực đài - Getonia floribunda

Tên khoa học:

Getonia floribunda Roxb.

Họ:

Combretaceae

Tên Việt Nam:

Cam đàng hoang, Địa đài, Dực đài.

Kích thước:

Hoa 1.0 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Andaman Is., Assam, Bangladesh, Campuchia, Trung Nam Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Malaya, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam.

Công dụng:

Lá và vỏ thân Hoa dực đài dùng chữa Hắc lào, ghẻ lở, sốt rét, lỵ. Thân và lá Hoa dực đài được coi là bổ và lọc máu. Lá Hoa dực đài tươi giã đắp chữa mụn loét. Rễ Hoa dực đài chữa rắn cắn, nhựa trích từ thân chữa viêm giác mạc.

Cách dùng:

- Để chữa lỵ và sốt rét: Dùng Lá hoặc cành non Hoa dực đài từ 4 đến 6 gam tán bột, trộn với bơ uống.

- Để chữa rắn cắn: Dùng Rễ Hoa dực đài và rễ cây Cù đèn (Croton oblongifolius). Dạng tươi, lượng bằng nhau, giã nát, đắp lên vết cắn.