Logo Website

8 loại cây cực độc ở Việt Nam

20/10/2021
Các cây cực độc ở Việt Nam

Tám loại cây Trúc đào, lá Ngón, Mã tiền, Phụ tử, Cây Sui, Cà độc dược, cây Sừng trâu, Đỗ quyên, có độc, cần phải cẩn thận khi tiếp súc và sử dụng.

8 cây cực độc có thể ch.ết người ở Việt Nam