Logo Website

BẠCH THƯỢC NAM

08/09/2020
Bạch thược nam có tên khoa học: Premna cambodiana Dop, thuộc họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae). Công dụng: Cành và rễ chữa đau nhức, mạnh cơ xương. Ngoài ra còn dùng chữa di tinh, mộng tinh và bạch đới.

BẠCH THƯỢC NAM

Tên khác: 

Cách cam bốt

Tên khoa học: 

Premna cambodiana Dop, thuộc họ Cỏ roi ngựa (Verbenaceae).

Mô tả (Đặc điểm thực vật)

Cây nhỏ, nhánh non có lông mịn. Lá đa dạng có lông mịn ở mặt dưới. Ngù hoa có lông mịn, rộng 8cm. Ðài có lông mịn, hai môi, 5 răng. Tràng có môi trên nguyên, có lông ở trong, môi dưới có lông ở thuỳ giữa. Quả hạch cứng, đen, to 4mm. Mùa hoa quả tháng 5-6.

Bộ phận dùng: 

Rễ, cành lá (Radix et Ramulus Premnae Cambodianae).

Phân bố sinh thái: 

Cây của vùng Ðông Dương, mọc hoang. Gặp ở Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk,  rừng núi Cấm, tỉnh An Giang.

Tính vị, tác dụng: 

Là cây thuốc dân gian, chưa có tài liệu nghiên cứu.

Công dụng: 

Cành và rễ chữa đau nhức, mạnh cơ xương. Ngoài ra còn dùng chữa di tinh, mộng tinh và bạch đới.

Tình trạng khai thác và bảo vệ tại An Giang:

Quần thể suy giảm, đề nghị không khai thác từ tự nhiên để tạo điều kiện phát triển mở rộng quần thể.

Tham khảo:

- Từ điển cây thuốc Việt Nam (Võ Văn Chi)

- Danh lục cây thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội  (Viện Dược Liệu)

- theplanlist.org