Logo Website

Bạch trinh biển bó chữa gẫy xương

23/06/2022
Bạch trinh biển có tên khoa học: Hymenocallis americana (Mill.) M.Roem. Công dụng: Với cơ chế thanh lọc không khí, hoa Bạch trinh hút vào các khí ô nhiễm của môi trường và đồng thời loại bỏ được các loại khí độc từ môi trường. Ngoài ra lá còn dùng để bó chữa gẫy xương.

Hymenocallis americana M.Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 176 (1847). 

Bạch trinh biển bó chữa gẫy xương

Tên khoa học:

Hymenocallis americana (Mill.) M.Roem. 

Tên Việt Nam: 

Bạch trinh biển. 

Kích thước:

Hoa 10cm.

Phân bố: 

Tìm thấy ở Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Mexico, Nicaragua, Panamá, Peru, Venezuela, Việt Nam.

Công dụng:

Với cơ chế thanh lọc không khí, hoa Bạch trinh hút vào các khí ô nhiễm của môi trường và đồng thời loại bỏ được các loại khí độc từ môi trường. Ngoài ra lá còn dùng để bó chữa gẫy xương.