Logo Website

BÈO TẤM TÍA-Chữa sởi không mọc

01/03/2021
Bèo tấm tía có tên khoa học: Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.; thuộc họ Bèo tấm (Lemnaceae). Công dụng: Chữa sởi không mọc, mày đay, ghẻ ngứa, phù thũng, tiểu tiện ít.

BÈO TẤM TÍA

bèo tấm Spirodela polyrrhiza

Bèo tấm tía: Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.; Ảnh naturemp.org and biopix.com

Tên khác: 

Bèo đánh trống.

Tên khoa học: 

Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid.; thuộc họ Bèo tấm (Lemnaceae).

Tên đồng nghĩa:

Lemna bannatica Waldst. & Kit. ex Schleid.; Lemna major Griff.; Lemna maxima Blatt. & Hallb.; Lemna obcordata P. Beauv.; Lemna orbicularis Kit. ex Schult.; Lemna orbiculata Roxb.; Lemna polyrrhiza L.; Lemna polyrrhiza var. concolor Kurz; Lemna thermalis P.Beauv. ex Nutt.; Lemna thermalis P. Beauv.; Lemna transsilvanica Schur; Lemna umbonata A.Br. ex Hegelm.; Lenticula polyrrhiza (L.) Lam.; Spirodela atropurpureaMontandon; Spirodela maxima (Blatt. & Hallb.) McCann; Spirodela polyrrhiza var. masonii Daubs; Telmatophace orbicularis (Kit. ex Schult.) Schur; Telmatophace polyrrhiza (L.) Godr.

Mô tả (Đặc điểm hình thành)

Tản xoan hay tròn, rộng 6-8mm dài hơn ngang 1-1,5 lần, gân 7-16, khó nhận, mặt dưới đỏ, mỗi tản mang 7-21 rễ. Mo có hai môi; buồng mang hai nhị; noãn 1-2, đứng trong lá noãn.

Bộ phận dùng: 

Toàn cây (Herba Spirodelae); thường gọi là Phù bình.

Phân bố: 

Cây phân bố nhiều nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, cây mọc trà trộn với các loại bèo khác trên ao hồ, ruộng khắp nơi.

Tính vị: 

Vị cay, tính hàn.

Tác dụng: 

Phát tán phong nhiệt, trừ phong chống ngứa, lợi tiểu, tiêu thũng.

Công dụng: 

Chữa sởi không mọc, mày đay, ghẻ ngứa, phù thũng, tiểu tiện ít. 

Cách dùng: 

Dùng ngoài với lượng vừa phải, giã cây tươi đắp, rửa.

Liều dùng

Ngày 3-9g dạng thuốc sắc.

Tham khảo:

- Từ điển cây thuốc Việt Nam (Võ Văn Chi)

- Danh lục cây thuốc Việt Nam, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội  (Viện Dược Liệu)

- theplanlist.org