Logo Website

Bọ cạp núi

28/11/2021
Bọ cạp núi có tên khoa học Tournefortia montana Lour. Công dụng toàn cây sao vàng sắc uống chữa sốt rét, thấp khớp, ho, viêm thận.

Tournefortia montana Lour., Fl. Cochinch. 1: 122 (1790).

Bọ cạp núi

Tên khoa học:

Tournefortia montana Lour.

Tên Việt Nam:

Bọ cạp, bọ cạp núi, tuân phát, thuốc mọi. 

Kích thước:

Hoa 5 mm. 

Phân bố:

Tìm thấy ở Assam, Bangladesh, Campuchia, Trung Nam Trung Quốc, Đông Himalaya, Lào, Việt Nam (Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hóa, Kon Tum).

Công dụng: 

Toàn cây sao vàng sắc uống chữa sốt rét, thấp khớp, ho, viêm thận. Vỏ cây sắc uống chữa lở miệng.