Logo Website

Cách vàng (Premna chevalieri) chữa đau khớp, phù, vàng da

04/08/2022
Cách vàng có tên khoa học là Premna chevalieri. Công dụng: Rễ và lá trị vàng da, phù thũng, đau khớp và bại liệt.

Premna chevalieri Dop, Bull. Soc. Bot. France 70: 445 (1923).

Cách vàng (Premna chevalieri) chữa đau khớp, phù, vàng da

Tên khoa học:

Premna chevalieri Dop

Tên Việt Nam:

Cách vàng; Cách lá nhỏ; Voòng dược.

Kích thước:

Hoa 5mm

Phân bố:

Tìm thấy ở Trung Quốc, Hải Nam, Lào, Thái Lan, Việt Nam (Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An).

Công dụng:

Rễ và lá trị vàng da, phù thũng, đau khớp và bại liệt.

Cách dùng:

Theo kinh nghiệm dân gian ở Đại Từ (Bắc Giang) dùng lá nấu nước xông chữa bại liệt, vàng da, phù và đau khớp.