Logo Website

Công dụng của cây Bạc căn nhỏ - Streptocaulon kleinii

07/12/2023
Cây Bạc căn nhỏ có tên khoa học Streptocaulon kleinii. Công dụng: Loài này chưa có công bố nghiên cứu thành phần hóa học cũng như tác dụng sinh học.

Streptocaulon kleinii Wight & Arn., Contr. Bot. India [Wight] 65. (1834).

Công dụng của cây Bạc căn nhỏ - Streptocaulon kleinii

Tên khoa học:

Streptocaulon kleinii Wight & Arn.

Họ:

Apocynaceae

Tên Việt Nam:

Bạc căn nhỏ.

Kích thước:

Hoa 5 mm

Phân bố:

Tìm thấy ở Cambodia, India, Laos, Thailand, Vietnam (Cây phân bố ở các bãi ngập mặn miền nam nước ta).

Công dụng:

Loài này chưa có công bố nghiên cứu thành phần hóa học cũng như tác dụng sinh học.