Logo Website

Công dụng của cây Bán hạ khonkaenensis - Typhonium khonkaenensis

08/07/2024
Cây Bán hạ khonkaenensis có tên khoa học Typhonium khonkaenensis. Thân rễ loài này sau khi được chế biến với gừng cho hết ngứa, có thể dùng như bán hạ nam với với công dụng chữa ho, chống nôn, buồn nôn.

Typhonium khonkaenense A.Galloway & Charoenwong, Aroideana 38: 11, figs. 5-8 (2015).

Công dụng của cây Bán hạ khonkaenensis - Typhonium khonkaenensis

Tên khoa học:

Typhonium khonkaenense A.Galloway & Charoenwong

Họ:

Araceae

Tên Việt Nam:

Bán hạ khonka.

Kích thước:

Mo hoa 10 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Thái Lan và Việt Nam (có thấy ở Bà Rịa – Vũng Tàu).

Công dụng:

Thân rễ loài này sau khi được chế biến với gừng cho hết ngứa, có thể dùng như bán hạ nam với với công dụng chữa ho, chống nôn, buồn nôn.