Logo Website

Công dụng của cây Buông - Corypha lecomtei

15/03/2024
Cây Buông có tên khoa học Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte. Lá non Cây Buông dùng làm giấy viết, thủ công mỹ nghệ, như là chiếc Nón Lá Bài Thơ, quạt tay, túi, chiếu. Lá già của cây Buông dùng làm cột thay thế dây thừng, dùng để dựng vách, lợp mái nhà. Trái Buông được dùng làm duốc cá, tuy nhiên vẫn an toàn với người. Thân cây Buông được làm bột cọ dùng để làm bánh.

Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte, Bull. Soc. Bot. France 63(1-4): 79 (1917).

Công dụng của cây Buông - Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte

Tên khoa học:

Corypha lecomtei Becc. ex Lecomte

Họ:

Arecaceae

Tên Việt Nam:

Cây Buông, Lá Buông; Lá Buôn.

Kích thước:

Hoa 1.0 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam (Quảng Nam, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Công dụng:

Lá non Cây Buông dùng làm giấy viết, thủ công mỹ nghệ, như là chiếc Nón Lá Bài Thơ, quạt tay, túi, chiếu. Lá già của cây Buông dùng làm cột thay thế dây thừng, dùng để dựng vách, lợp mái nhà. Trái Buông được dùng làm duốc cá, tuy nhiên vẫn an toàn với người. Thân cây Buông được làm bột cọ dùng để làm bánh.