Logo Website

Công dụng của cây Cát đằng thon - Thunbergia laurifolia

14/02/2024
Cây Cát đằng thon có tên khoa học Thunbergia laurifolia. Lá cây Cát đằng thon dùng chữa rắn cắn, rong kinh, mụn nhọt. Ở Ấn Độ, dịch lá Cát đằng thon nhỏ chữa tai điếc. Ở Malaixia, lá Cát đằng thon giã đắp vết đứt và mụn nhọt.

Thunbergia laurifolia Lindl., Gard. Chron. 1856: 260 (1856).

Công dụng của cây Cát đằng thon - Thunbergia laurifolia

Tên khoa học:

Thunbergia laurifolia Lindl.

Họ:

Acanthaceae

Tên Việt Nam:

Cát đằng thon.

Kích thước:

Hoa 8 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Đảo Andaman, Assam, Đông Himalaya, Malaya, Myanmar, Đảo Nicobar, Việt Nam (Ninh Thuận (Cà Ná), Lâm Đồng (Đà Lạt), Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Công dụng:

Lá cây Cát đằng thon dùng chữa rắn cắn, rong kinh, mụn nhọt. Ở Ấn Độ, dịch lá Cát đằng thon nhỏ chữa tai điếc. Ở Malaixia, lá Cát đằng thon giã đắp vết đứt và mụn nhọt.