Logo Website

Công dụng của cây Dó mười nhị - Linostoma decandrum

24/01/2024
Cây Dó mười nhị có tên khoa học Linostoma decandrum. Thân và quả của cây Dó mười nhị có độc tính tương đối cao, do đó người ta thường sử dụng cây này làm thuốc duốc cá (diệt cá và diệt nhiều loại côn trùng gây hại cây trồng). Nó cũng được sử dụng làm cây cảnh trong vườn và công viên.

Linostoma decandrum (Roxb.) Steud., Nomencl. Bot. [Steudel], ed. 2. 2: 50 (1841) (1841).

Công dụng của cây Dó mười nhị - Linostoma decandrum

Tên khoa học:

Linostoma decandrum (Roxb.) Steud.

Họ:

Thymelaeaceae

Tên Việt Nam:

Nghể trâu, Nghể lông dày.

Kích thước:

Hoa 9 mm

Phân bố:

Tìm thấy ở Assam, Bangladesh, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam (Bà Rịa Vũng Tàu).

Công dụng:

Thân và quả của cây Dó mười nhị có độc tính tương đối cao, do đó người ta thường sử dụng cây này làm thuốc duốc cá (diệt cá và diệt nhiều loại côn trùng gây hại cây trồng). Nó cũng được sử dụng làm cây cảnh trong vườn và công viên.