Logo Website

Công dụng của cây Lốp bốp - Connarus cochinchinensis

24/05/2024
Cây Lốp bốp có tên khoa học Connarus cochinchinensis. Thân rễ Lốp bốp sắc uống có tác dụng bổ máu, kích thích tiêu hoá. Ngoài ra Lốp bốp còn dùng chữa dị ứng do ăn uống, phong ngứa, gan nóng.

Connarus cochinchinensis Pierre, Fl. Forest. Cochinch. t. 378.

Công dụng của cây Lốp bốp - Connarus cochinchinensis

Tên khoa học:

Connarus cochinchinensis (Baill.) Pierre

Họ:

Connaraceae

Tên Việt Nam:

Mồng gà; Lốp bốp; Long giả huyết; Quả giùm; Bí bốp.

Kích thước:

Hoa 8.0 mm

Phân bố:

Tìm thấy ở Campuchia, Lào, Malaya, Thái Lan, Việt Nam (Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hoà, Bình Thuận, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu).

Công dụng:

Thân rễ Lốp bốp sắc uống có tác dụng bổ máu, kích thích tiêu hoá. Ngoài ra Lốp bốp còn dùng chữa dị ứng do ăn uống, phong ngứa, gan nóng.