Logo Website

Công dụng của cây Luân rô đỏ - Cyclacanthus coccineus

21/03/2024
Cây Luân rô đỏ có tên khoa học Cyclacanthus coccineus. Dân gian dùng lá Luân rô đỏ làm thuốc giã đắp trị đau mắt. Lá non làm rau ăn được.

Cyclacanthus coccineus S.Moore, J. Nat. Hist. Soc. Siam iv. 153 (1921).

Công dụng của cây Luân rô đỏ - Cyclacanthus coccineus

Tên khoa học:

Cyclacanthus coccineus S.Moore

Họ:

Acanthaceae

Tên Việt Nam:

Luân rô đỏ.

Kích thước:

Hoa 1.0 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Việt Nam (Cây thường gặp ở lùm bụi, ven rừng rừng còi, từ Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu tới Đồng Nai).

Công dụng:

Dân gian dùng lá Luân rô đỏ làm thuốc giã đắp trị đau mắt. Lá non làm rau ăn được.