Logo Website

Công dụng của cây Mà ca - Buchanania reticulata

20/02/2024
Cây Mà ca có tên khoa học Buchanania reticulata. Công dụng: Quả và hạt Mà ca ăn được. Lá Mà ca cũng dùng ăn sống như các loại rau. Vỏ Mà ca cũng được dùng làm thuốc chữa các vết thương, chữa viêm lợi răng. Nhựa gôm chảy ra từ gỗ cây Mà ca có màu vàng sáng, cũng có những tính chất như gôm arabic, dùng được làm thuốc trị ỉa chảy.

Buchanania reticulata Hance, J. Bot. 15: 332 (1877).

Công dụng của cây Mà ca - Buchanania reticulata

Tên khoa học:

Buchanania reticulata Hance

Họ:

Anacardiaceae

Tên Việt Nam:

Mà ca.

Kích thước:

Hoa 4 mm

Phân bố:

Tìm thấy ở Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam (Tây Nguyên, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa).

Công dụng:

Quả và hạt Mà ca ăn được. Lá Mà ca cũng dùng ăn sống như các loại rau. Vỏ Mà ca cũng được dùng làm thuốc chữa các vết thương, chữa viêm lợi răng. Nhựa gôm chảy ra từ gỗ cây Mà ca có màu vàng sáng, cũng có những tính chất như gôm arabic, dùng được làm thuốc trị ỉa chảy.