Logo Website

Công dụng của cây Mũ cói trung quốc - Holmskioldia sanguinea

09/03/2024
Cây Mũ cói trung quốc có tên khoa học Holmskioldia sanguinea. Trong y học cổ truyền, lá và chồi tươi cây Mũ cói trung quốc nghiền nát dùng để điều trị bệnh thấp khớp và viêm khớp dạng thấp, dịch chiết từ lá và vỏ cây Mũ cói trung quốc chữa bệnh lỵ, đau đầu và huyết áp cao.

Holmskioldia sanguinea Retz., Observ. Bot. (Retzius) vi. 31. (1791).

Công dụng của cây Mũ cói trung quốc - Holmskioldia sanguinea

Tên khoa học:

Holmskioldia sanguinea Retz.

Họ:

Lamiaceae

Tên Việt Nam:

Mũ cói trung quốc, Hoa Mũ Trung Hoa.

Kích thước:

Hoa 1.5 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Assam, Đông Himalaya, Ấn Độ, Myanmar, Nepal, Tây Himalaya, Việt Nam.

Công dụng:

Trong y học cổ truyền, lá và chồi tươi cây Mũ cói trung quốc nghiền nát dùng để điều trị bệnh thấp khớp và viêm khớp dạng thấp, dịch chiết từ lá và vỏ cây Mũ cói trung quốc chữa bệnh lỵ, đau đầu và huyết áp cao.