Logo Website

Công dụng của cây Sưng da - Semecarpus cuneiformis

08/05/2024
Cây Sưng da có tên khoa học Semecarpus cuneiformis. Các bộ phận của cây Sưng da như vỏ, quả, lá gây dị ứng làm sưng phồng da. Mặc dù vỏ quả cho một loại nhựa màu đen nhạt có thể chế biến thành một loại dầu sơn tốt, nhưng nhựa mủ của loài này gây nguy hiểm cho con người.

Semecarpus cuneiformis Blanco, Fl. Filip. [F.M. Blanco] 220 (1837).

Công dụng của cây Sưng da - Semecarpus cuneiformis

Tên khoa học:

Semecarpus cuneiformis Blanco

Họ:

Anacardiaceae

Tên Việt Nam:

Cây Sưng da.

Kích thước:

Hoa 3 mm

Phân bố:

Tìm thấy ở Borneo, Đảo Sunda Nhỏ, Philippines, Sulawesi, Đài Loan.

Tác dụng:

Các bộ phận của cây Sưng da như vỏ, quả, lá gây dị ứng làm sưng phồng da. Mặc dù vỏ quả cho một loại nhựa màu đen nhạt có thể chế biến thành một loại dầu sơn tốt, nhưng nhựa mủ của loài này gây nguy hiểm cho con người.