Logo Website

Công dụng của cây Xuân hoa nhiều lá bắc - Pseuderanthemum bracteatum

05/03/2024
Cây Xuân hoa nhiều lá bắc có tên khoa học Pseuderanthemum bracteatum. Xuân hoa nhiều lá bắc được sử dụng làm cây cảnh trong vườn và làm lớp phủ mặt đất. Cây Xuân hoa nhiều lá bắc cũng được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị sốt, cảm lạnh và đau đầu.

Pseuderanthemum bracteatum J.B.Imlay, Bull. Misc. Inform. Kew 1939(3): 133 (1939).

Công dụng của cây Xuân hoa nhiều lá bắc - Pseuderanthemum bracteatum

Tên khoa học:

Pseuderanthemum bracteatum J.B.Imlay

Họ:

Acanthaceae

Tên Việt Nam:

Xuân hoa nhiều lá bắc.

Kích thước:

Hoa 0.5 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Lào, Thái Lan, Việt Nam (Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công dụng:

Xuân hoa nhiều lá bắc được sử dụng làm cây cảnh trong vườn và làm lớp phủ mặt đất. Cây Xuân hoa nhiều lá bắc cũng được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị sốt, cảm lạnh và đau đầu.