Logo Website

Công dụng của Chàm sutep - Indigofera sootepensis

22/06/2024
Cây Chàm sutep có tên khoa học Indigofera sootepensis. Chàm sutep được sử dụng làm dược liệu để điều trị sốt, cảm lạnh và đau đầu. Chàm sutep cũng được sử dụng làm thuốc nhuộm vải và làm hương liệu thực phẩm.

Indigofera sootepensis Craib, Bull. Misc. Inform. Kew 1911(1): 35 (1911).

Công dụng của Chàm sutep - Indigofera sootepensis

Tên khoa học:

Indigofera sootepensis Craib

Họ:

Fabaceae

Tên Việt Nam:

Chàm sutep.

Kích thước:

Hoa 9.0 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Campuchia, Đông Nam Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Việt Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công dụng:

Chàm sutep được sử dụng làm dược liệu để điều trị sốt, cảm lạnh và đau đầu. Chàm sutep cũng được sử dụng làm thuốc nhuộm vải và làm hương liệu thực phẩm.